Get Adobe Flash player

Aktualności

 

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie informuje, że w związku z płukaniem sieci wodociągowej na terenie Miasta Augustowa w dniach 15.07.-15.08.2021r. może nastąpić przerwa w dostawie wody, spadek ciśnienia na sieci oraz czasowe jej zabarwienie.   Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

 

OGŁOSZENIE

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie informują, że dzień 24 grudnia 2020 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW!!!

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę i zagrożeniem koronawirusem oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ciągłości w dostawie wody mieszkańcom Miasta Gminy Augustów, Spółka zwraca się z apelem o ograniczenie wizyt od dnia 30 października 2020r. do odwołania.

Wszelkie pilne sprawy załatwiane będą wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

Inforomujemy również o zamknięciu kasy do odwołania, wszelkie opłaty proszę regulować przez internet lub w późniejszym terminie.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW!!!

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę i zagrożeniem koronawirusem oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ciągłości w dostawie wody mieszkańcom Miasta Gminy Augustów, Spółka zwraca się z apelem o ograniczenie wizyt od dnia 26 października 2020r. do odwołania.

Wszelkie pilne sprawy załatwiane będą telefonicznie lub mailowo.

 

 

Ogłoszenie

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie informuje, że dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy.

 

 

Ogłoszenie


Szanowni Państwo! Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie, informuje, że w dniach od 01 do 10 czerwca bieżącego roku na terenie miasta Augustowa odbędzie się okresowe płukanie sieci wodociągowej. W związku z powyższym może wystąpić czasowe zabarwienie wody oraz spadek ciśnienia w sieci.

Za utrudnienia przepraszamy. W razie pytań prosimy o kontakt ze Spółką pod numerem telefonu 87 64 45 211

 

 

Apel do Mieszkańców!!!

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę i zagrożeniem koronowirusem oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ciągłości w dostawie wody mieszkańcom Miasta Gminy Augustów, Spółka zwraca się z apelem o ograniczenie wizyt od dnia 12 marca 2020r. do odwołania. Wszystkie pilne sprawy załatwiane będą telefonicznie lub mailowo.

Informujemy również o zamknięciu kasy od dniach 12 marca 2020r. do odwołania.

Wszelkie opłaty proszę uregulować przez internet lub w późniejszym terminie.

 

 

Ogłoszenie

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, informuje że w związku z remontem sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Augustowie, od 17 września 2019r. do odwołania, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na ul. Wojska Polskiego, Norwida, Mickiewicza, Wilcza, Polna, Żytnia, Jonkajtysa.                                                                               Prosimy o zabezpieczenie się wodę. Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Informacja z dn. 13.06.2019r.

Drodzy Mieszkańcy

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody zawartymi w informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,Spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie zwraca się z apelem do wszystkich odbiorców usług o racjonalne gospodarowanie wodą.

Prosimy o korzystanie z wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych
i powstrzymywanie się od podlewania ogródków, trawników oraz napełniania przydomowych basenów.

Informujemy, że woda pobierana jest z ujęć podziemnych, których wydajność jest ograniczona. Ograniczenie zużycia wody zapewni wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej dostęp do wody i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do naszego apelu.

 

 

INFORMACJA Z DN. 10.06.2019R.


WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE SP. Z O.O. W AUGUSTOWIE INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z AWARIĄ STUDNI

GŁĘBINOWEJ NA STACJI UZDATNIANIA WODY W AUGUSTOWIE, MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY,

A CIŚNIENIE W SIECI WODOCIĄGOWEJ ZOSTANIE OBNIŻONE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I APELUJEMY O RACJONALNE KORZYSTANIE Z WODY.

 

 

 

 

Informacja

W dniu 19.04.2019r. tj piątek pracujemy w godzinach 7:00 - 13:00

 

Kaiser AquaStar samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej z odzyskiem wody


W kwietniu 2019 r. Spółka doposażyła swoją flotę pojazdów specjalistycznych w samochód typu Kaiser AQUA STAR – pojazd z odzyskiem wody. Kaiser służyć będzie do wykonywania zadań własnych i zleconych. Samochód zastąpi wyeksploatowany już piętnastoletni specjalistyczny samochód WUKO STAR.

Korzystanie z nowego samochodu specjalistycznego obniży koszty eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ Spółka nie będzie zmuszona korzystać z usług firm zewnętrznych czyszczących duże średnice kanałów sanitarnych oraz przepompownie ścieków na terenie Miasta Gminy Augustów.

Dzięki zakupionemu sprzętowi Spółka może świadczyć dodatkowe usługi czyszczenia dużych średnic kanałów nie tylko z zalegających osadów (piasku, kamieni, namułu, tłuszczu itp.) ale też z gruzu, korzeni itp. W przyszłości Spółka planuje dodatkowo doposażyć Samochód w kamerę do inspekcji CCTV w celu świadczenia kompleksowej usługi czyszczenia z inspekcją kamerą CCTV.

 

INFORMACJA

W dniu 21 lutego 2019r. w siedzibie Spółki została podpisana Umowa z Wykonawcą zadania pt. Wykonanie otworu studziennego nr 7 na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej dla Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec sierpnia 2019r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PREZESA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie informuje, że konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki został zakończony.

Wyłoniony został kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pan Bartosz Andrzej Buczyński.

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Wodociągów i Kanalizacji miejskich Spółka z o.o. w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 29 listopada 2018r. do godz. 15:00 w siedzibie spółki ul. Filtrowa 2 16-300 Augustów lub przesyłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu do Spółki).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin konkursu jest dostępny do pobrania w załączonych plikach.

Informacja od Pracodawcy.

Ogłoszenie o naborze na Prezesa WiKM.

Regulamin konkursu na Prezesa WIKM

 

OGŁOSZENIE - UNIEWAŻNIONE

Rada Nadzorcza Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 31 lipca 2018r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki ul. Filtrowa 2 16-300 Augustów lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu do Spółki).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin konkursu jest dostępny do pobrania w załączonych plikach.

Ogłoszenie o naborze na Prezesa

Regulamin konkursu na Prezesa

Informacja od Pracodawcy

 

 

Komunikat

Z dniem 01 czerwca 2018r. wchodzi nowa cena za przyjęcie nieczystości ciekłych - bytowych z wozów asenizacyjnych w wysokości 5,81 zł za 1m3 (netto).

 

 

 

Poszukujemy pracowników.

Złóż aplikację do pracy w WiKM Sp. z o.o. w Augustowie.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

 

1. Monter – konserwator sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, wymagania:

- dyspozycyjność,

- umiejętność współpracy w zespole,

- pracowitość oraz komunikatywność,

- sumienność i rzetelność;

 

2. Operator urządzeń oczyszczania ścieków, wymagania:

- dyspozycyjność,

- umiejętność współpracy w zespole,

- pracowitość oraz komunikatywność,

- sumienność i rzetelność;

Oferujemy:

- pracę w firmie o stabilnej i ugruntowanej pozycji;

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

- atrakcyjne warunki pracy;

- finasowanie niezbędnych szkoleń;

- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do założenia dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy z opisem wykonywanych prac oraz list motywacyjny) opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Filtrowa 2,16 – 300 Augustów, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016r. poz. 922)”

 

w Sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji Miejskich sp. z o.o. w Augustowie, ul. Filtrowa 2, 16 – 300 Augustów, przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: z dopiskiem: nabór na stanowisko: ”Kierowca kat. C”, „Monter – konserwator sieci” lub „Operator urządzeń oczyszczalni ścieków”

 

 

Ogłoszenie

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o.w Augustowie uprzejmie informuje, iż odstępujemy od poboru opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków przez inkasentów w formie gotówki. Jednocześnie informujemy, że płatność za nasze usługi można dokonywać bezprowizyjnie w kasie Spółki przy ul. Filtrowej 2 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00. Ponadto opłat można dokonywać w formie przelewu bankowego za pośrednictwem internetu lub przelewem tradycyjnym w kasach banków oraz wszystkich placówkach Poczty Polskiej. Osobom zainteresowanym dokonywaniem opłat za pomocą przelewu tradycyjnego wraz z fakturą zostanie dołączony wypełniony druk przelewu. Nasi inkasenci chętnie udzielą Państwu wyczerpujących informacji dotyczących wprowadzanych zmian.

Ogłoszenie o kontrolach w zakresie gospodarki wod - kan na posesjach pod kątem podłączeń do sieci wod. i okan.