Get Adobe Flash player
Start O nas Władze Spółki

Władze Spółki

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie jest jednoosobową spółką Miasta Augustowa powstałą 19.01.1993r. utworzoną na podstawie Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Augustowie w Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie –– Akt notarialny repetytorium A 5636/92 z dnia 21.12.1992r.

Organem uprawnionym do reprezentacji Spółki jest Zarząd Spółki, powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników.

- Zgromadzenie Wspólników

- Rada Nadzorcza

- Zarząd Spółki

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

  1. Beata Kornelius - Przewodniczący
  2. Tomasz Śpiczko - Członek
  3. Małgorzata Juklaniuk - Członek

W skład Zarządu Spółki wchodzi:

Prezes Zarządu Spółki - Bartosz Buczyński

 

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie prowadzi działalność usługową w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz odprowadzania ścieków z terenu miasta i ich oczyszczanie.