Get Adobe Flash player
Start O nas Organizacja Spółki

Organizacja Spółki

  • Prezes WiKM Sp. z o.o. w Augustowie
  • Główny Księgowy Prokurent (pok. 16)

 

  • Sekretariat (pok.15)

 

  • Dział Techniczno – Inwestycyjny (pok.14)

- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wod. – kan.

- uzgadnianie dokumentacji projektowej

- przygotowanie i obsługa inwestycji


  • Dział Sprzedaży (pok. 11,12)

- zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

- odczyty wodomierzy

- rozliczanie odbiorców z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków

- rozpatrywanie reklamacji

 

  • Dział Księgowości (pok. 19)


  • Dział zatrudnienia i płac (pok. 21)


  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji (pok. 18)

- bieżąca eksploatacja sieci wod. – kan.

- odbiory techniczne przyłączy wod. – kan.

- realizacja inwestycji wod. – kan.

 

  • Oczyszczalnia Ścieków:

ul. Słowackiego 70

16 – 300 Augustów

tel: 87 643 28 69


  • Laboratorium:

ul. Słowackiego 70

16 – 300 Augustów

tel: 87 643 28 69