Get Adobe Flash player
Start Woda Technologia uzdatniania wody

Technologia uzdatniania wody

Na terenie stacji uzdatniania wody znajduje się zbiornik reakcji z budynkiem napowietrzania, budynek technologiczny, budynek garażowo – warsztatowy, budynek energetyczny, zbiorniki wody uzdatnionej oraz budynek administracyjny.

Woda dla potrzeb mieszkańców czerpana jest z utworów czwartorzędowych za pomocą 8 studni wierconych (o głębokości od 60 do 120m ppt) z pompami głębinowymi o łącznej wydajności 720,0 m3/h pracujących przemiennie. Studnie o nr I, II, III i IV wykonano wraz z budową SUW w latach 1973 – 1975, studnie V, VI i VII wykonywano sukcesywnie na przestrzeni lat 1989 – 2001. W 2020 roku została oddana do użytkowania studnia nr VII.

Woda surowa rurociągami tłoczona jest na dwie kolumny ociekowe gdzie następuje napowietrzanie wody. Do wspomagania procesu utleniania związków żelaza w wodzie surowej dozuje się roztwór KMnO4 a następnie woda spływa grawitacyjnie do zbiornika reakcji, stąd za pomocą zestawu pompowego IIº (3 pompy o wydajności 250m3/h każda) tłoczona jest na filtry pospieszne znajdujące się w Budynku technologicznym. Na SUW znajduje się osiem ciśnieniowych filtrów poziomych o średnicy 2,8 m i powierzchni filtracyjnej 15,4 m (cztery odżelaziacze z wypełnieniem żwirowo – piaskowym, oraz cztery odmanganiacze z wypełnieniem żwirowo - katalitycznym) o wydajności 500m3/h, zestaw dwóch wentylatorów do zruszania złoża filtarcyjnego o wydajności 18,5 m3/min oraz zestaw pompowy płuczący składający się z trzech pomp okresowo płuczących złoże. Ostatnim etapem technologii uzdatniania wody jest proces dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu sodu: NaOCl dozowanego okresowo do rurociągu za zespołem pompowym IIIº. Uzdatniona woda gromadzona jest w dwóch zbiornikach retencyjnych, które wyrównują niedobory godzinowych rozbiorów wody. Stanowią one zbiorniki czerpalne dla zespołu pompowego IIIº - sześciu pomp pionowych o wydajności ogólnej 1000 m3/h - tłoczących wodę do sieci miejskiej.

Cały proces technologiczny jest w pełni kontrolowany i zautomatyzowany. Dyspozytornia wyposażona jest w panel wizualizacji pracy urządzeń stacji (pracę każdej z pomp, cykli płukania filtrów, rejestracji sygnałów z aparatury kontrolno – pomiarowej i czujników sygnalizacyjnych), w radiomodem do przesyłu danych – komputer umożliwia rejestrację, wydruk i pełną wizualizację procesów technologicznych.