Get Adobe Flash player
Start Woda Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa

Zaopatrzenie ludności miasta Augustowa w wodę odbywa się ze stacji uzdatniania wody położonej przy ulicy Filtrowej w północno – wschodniej części miasta Augustowa. Wodociąg komunalny stanowi ujęcie wody podziemnej, stacja uzdatniania wody oraz miejska sieć wodociągowa magistralna i rozdzielcza.

Sieć wodociągowa zasilana jest z dwóch kierunków ciągami magistralnymi o średnicach do 600mm, obejmujące obszar zabudowy miasta i okolicznych wsi.

Długość czynnej sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej na dzień 31.12.2010r. wynosi ok. 118,0 km.

Stacja Uzdalniania Wody obecnie pokrywa w 100% zapotrzebowanie w wodę mieszkańców Augustowa i pobliskich wsi Gminy Augustów (Białobrzegi, Ponizie, Góra, Czarnucha, Komaszówka, Twardy Róg, Osowy Grąd, Rzepiski, Kolnica), a także okolicznych Ośrodków wczasowych w okresie letnim.