Get Adobe Flash player
Start Woda Jakość wody

Jakość wody

Na stacji uzdatniania wody w Augustowie przeprowadza się okresowe kontrole jakości wody pitnej dostarczanej do odbiorców.     Woda tłoczona do wodociągu miejskich pod względem właściwości fizyko - chemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych, spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena sanitarna wody

Ocena obszarowa jakości wody