Get Adobe Flash player
Start Ścieki Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowej części miasta Augustów odległości ok. 2,0 km od centrum, zajmuje ona teren o powierzchni 9 ha. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Netta.

Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie została wybudowana i uruchomiona w 1984r. jako mechaniczno – biologiczna, z komorą regeneracji osadu, z osadnikami wstępnymi, komorami osadu czynnego oraz osadnikami wtórnymi.

W roku 1998 zakończono modernizację oczyszczalni polegającą na zamianie części mechanicznej – krat i piaskownika oraz przystosowaniu urządzeń oczyszczalni do usuwania związków węgla, azotu i fosforu częściowo na drodze biologicznej i częściowo chemicznej. Zmodernizowano również gospodarkę osadową i zainstalowano prasy do mechanicznego odwadniania osadu. Maksymalna przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni wynosi 10 000 m3/d.