Get Adobe Flash player
Start Przetargi Ogłoszenia Usługi

Usługi


Świadczenie usług kominiarskie w zakresie przeprowadzania okresowej kontroli technicznej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w Budynkach należących do Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie - termin składania ofert do 19.01.2021 do godz. 12:00.

Wykonanie przeglądów okresowych (rocznych) obiektów budowlanych dla Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie przeglądów okresowych (rocznych) obiektów budowlanych dla Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie - termin składania ofert 15.09.2020r. do godz. 13:00

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy węzła gospodarki osadowej (postępowanie IV) - etap I - informacja o wynikach postępowania.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy węzła gospodarki osadowej (postępowanie IV) - etap I - termin składania ofert               19 marca 2020 r. do godz. 13:00.


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy węzła gospodarki osadowej (postępowanie II) - etap I - UNIEWAŻNIONO W DNIU 12.02.2020.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy węzła gospodarki osadowej (postępowanie II) - etap I - termin składania ofert do 24.02.2020r. do godz. 13:00.

2019

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Augustowie za szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy węzła gospodarki osadowej - UNIEWAŻNIONO W DNIU 27.12.2019

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy węzła gospodarki osadowej - termin składania ofert do 23.12.2019r. do godz. 11:00.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy węzła gospodarki osadowej - wyjaśnienia do SIWZ I.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Augustowie ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy węzła gospodarki osadowej - wyjaśnienia do SIWZ II.


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami ciepła na Stacja Uzdatniania Wody w Augustowie oraz opracowanie i złożenie Wniosku o dofinasowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 termin składania ofert 14.05.2019 do godz. 11:00 - UNIEWAŻNIONO W DNIU 15.05.2019R.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompami ciepła na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie oraz opracowanie i złożenie Wniosku o dofinasowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 - UNIEWAŻNIONO W DNIU 29.04.2019r.

Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, typu: 31.2. wraz z transportem i wyładunkiem w sezonie grzewczym 2018/2019 do Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie - postępowanie III - termin składania ofert 07.11.2018r. do godz. 11:00.

Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, typu: 31.2. wraz z transportem i wyładunkiem w sezonie grzewczym 2018/2019 do Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie - postępowanie II - termin składania ofert 16.10.2018r. do godz. 11:00 - unieważniony

Postępowanie na wykonanie otworu studziennego nr 7 na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej dla Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie termin składania ofert 17.07.2018r. do godz. 11:00.

Wyjaśnienia do SIWZ na wykonanie otworu studziennego nr 7 na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej dla Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie nr 1.

Wyjaśnienia do SIWZ na wykonanie otworu studziennego nr 7 na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej dla Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. zo.o. w Augustowie nr 2.