Get Adobe Flash player
Start Usługi Cennik usług wodociągowych

Cennik usług wodociągowych

Cennik usług wodociągowo - kanalizacyjnych świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie nie objętych taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2019 z dn. 27 czerwca 2019r.

w sprawie: wprowadzenia cennika usług świadczonych przez WiKM Sp. z o.o. w Augustowie

 

l.p.

Nazwa usługi

Jednostka

Cena netto

(pln)

1.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta

1.1.

wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 15 mm

usługa

583,32

1.2.

wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 20 mm

usługa

590,92

1.3.

wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 25 mm

usługa

915,17

1.4.

wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 32 mm

usługa

931,53

1.5.

wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 40 mm

usługa

1 003,88

1.6.

wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 50 mm

usługa

1 903,00

1.7.

wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 65 mm

usługa

1 954,98*

1.8.

wodomierz statyczny elektromagnetyczny Ø 80 mm

usługa

2 472,42*

1.9.

wodomierz sprzężony elektromagnetyczny Ø 50/20 mm

usługa

4 427,83

1.10

wodomierz sprzężony elektromagnetyczny Ø 80/20 mm

usługa

4 741,99

1.11. wodomierz jednostrumieniowy fi 15 mm usługa 161,75

2.

Plombowanie i rejestracja wodomierza - podlicznika

usługa

55,00

3.

Zamknięcie lub otwarcie dopływu wody na przyłączu

usługa

58,00

4. Zamknięcie przyłącza wodociągowego wraz z demontażem wodomierza z powodu zaległości w płatnościach usługa 185,00
5. Otwarcie przyłącza wodociągowego wraz z montażem wodomierza po uregulowaniu zaległości w płatnościach usługa 185,00

6.

Przyjęcie ścieków komunalnych z wozów asenizacyjnych

1m3

6,46

7. Przyjęcie ścieków przemysłowych z wozów asenizacyjnych 1m3 200,00

* obowiązuje od 01 sierpnia 2019r.


Informacja o zasadach naliczania cen:

1. Określone w cenniku ceny podwyższa się o:

30% - za usługi świadczone poza godzinami pracy w dni robocze

50% - za usługi świadczone w wolne soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych (22:00 - 6:00);

2. Określone w cenniku ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

3. Niniejszy cennik obowiązuje od 1 lipca 2019.

4. Podstawa prawna: Uchwała nr 3/2019 Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Spółka z o.o. w Augustowie z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie nie objętych taryfą za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.

.