Get Adobe Flash player
Start Fundusze Unijne POIiŚ

POIiŚ

 

20 marca 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy słonecznej suszarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie”- etap II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I: Gospodarka wodno – ściekowa; Działanie 1.1. Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wartość projektu wynosi 44 034,00 zł (brutto), w tym wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ to 30 430,00 zł.

 

 

 

W ramach Projektu - etap II - zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa budowy słonecznej suszarni osadów ściekowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Augustowie. Słoneczna suszarnia osadów ściekowych zostanie zaprojektowana w wariancie z dwoma halami suszarniczymi ze wspomaganiem procesu suszenia za pomocą ogrzewania podłogowego na całej powierzchni hali. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej zawiera uzgodnienia, zgody i pozwolenia niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie elektrycznym przebudowy istniejącego przyłącza energetycznego SN do stacji transformatorowej i obowiązującymi przepisami. W ramach II etapu zostanie również opracowane Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pt."Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie" przewidzianego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.