Get Adobe Flash player

Taryfa

Poniżej zamieszczamy Decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów. Decyzja została opublikowana w dniu 11 maja 2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfa wchodzi w życie z dniem 19 maja 2018r.

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Augustów i gminy Augustów