Get Adobe Flash player
Start Dla Klienta Obowiązek zawarcia umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków

Obowiązek zawarcia umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie informuje, że warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest umowa, która określa istotne warunki pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152).

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r., poz. 1152), kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych lub wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny od 5 000 do 10.000 zł., a dodatkowo orzekana jest nawiązka na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody lub też wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.