Get Adobe Flash player
Start Dla Klienta Ogłoszenia

Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na wykonaniu przewiertu sterowanego w ramach budowy sieci wodociągowej w ul. Woj. Polskiego w Augustowie

Wyjaśnienia do SIWZ na modernizację osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków - obiekt: 5.1. i obiekt: 5.2.

Modernizacja osadnika wtórnego (obiekt: 5.2) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Augustowie - termin składania ofert do 28.05.2018r. do godz. 11:00

Modernizacja osadnika wtórnego (obiekt: 5.1) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Augustowie - termin składania ofert do 28.05.2018r. do godz. 11:00.

Modernizacja osadnika wtórnego (obiekt: 5.2) na ternie Oczyszczalni Ścieków w Augustowie - termin składania ofert do 18.04.2018r. do godz. 11:00 w dniu 24 kwietnia 2018r. zamówienie zostało unieważnione.

Modernizacja osadnika wtórnego (obiekt: 5.1.) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Augustowie - termin składania ofert do 18.04.2018r. do godz. 11:00 w dniu 24 kwietnia 2018r. zamówienie zostało unieważnione.

.Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dzielnicy Lipowiec w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dzielnicy Lipowiec w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj załącznik nr 4

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dzielnicy Lipowiec w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj - odpowiedź na pytania:

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dzielnicy Lipowiec w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj - odpowiedź na pytania II:

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dzielnicy Lipowiec w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj - wybór najkorzystniejszej oferty

Przebudowa placu magazynowania tymczasowego skratek i piasku (placu hałdowego) - odpadów powstałych w procesie technologicznym oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie - zaprojektuj i wybuduj.

Termin składania ofert: 18.01.2018r. do godz. 11:00.